Christoffer Ingves


 • O mnie
 • Curriculum Vitae
 • Publikacje naukowe
 • Wykłady
foto główne o mnie


dr Christoffer Ingves, PhD, specjalista chirurgii plastycznej, profesor wizytujący ZSMU

W 1990 uzyskał Dyplom lekarski z Uniwersytetu w Kopenhadze i stopień magistra z Harvard University of Boston, Massachusetts (Pierwsza generacja diody lasera). Od 1994 — członek Duńskiego Towarzystwa Chirurgicznego i od 1995 — członek Duńskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Przeszedł szkolenie do specjalizacji prowadzone w duńskich centrach chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej/oparzeniowej, w uniwersyteckim szpitalu w Kopenhadze (Rigshospitalet RH), w Hvidovre (KKHH) w Odense (OUH), Roskilde (RAS) i w Vejle. Ostatnim zatrudnieniem była ordynatura w dziale chirurgii plastycznej w szpitalu w Helsingør w 2006 r.

Równolegle pracował z Pacjentami w ramach "projektów list oczekujących" w Grenlandii, Norwegii i Szwecji. Został członkiem szwedzkiego i norweskiego stowarzyszenia chirurgii plastycznej. W 2006 roku został także członkiem hiszpańskiego stowarzyszenia chirurgii plastycznej. W latach 2008-2009 był zatrudniony jako konsultant w klinice Akademikklinik AB w Szwecji i Kopenhadze. Od roku 2009 jako konsultant dla Stureplansklinik AB w Szwecji i Danii. Od stycznia 2000 pracował we własnej, INGVES KLINIK w Kopenhadze, aż do roku 2016.

Od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Zatrudniony jako senior chirurg, w Klinice Ambroziak Warszawa, Polska. Zawsze interesował się kosmetyczną/estetyczną stroną chirurgii plastycznej, biorąc aktywny udział, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach, kursach i warsztatach, jako wykładowca i pedagog. Autor szeregu prac naukowych. Znana twarz z  programu „Życie bez wstydu” TVN Style (2016-2019).  Dr Ingves ma polskie korzenie. Od roku 2019 INGVES CLINIC jest partnerem DUDA CLINIC w Katowicach.

foto główne curriculum vitae


 • 2000-2015: Założenie własnej kliniki INGVES KLINIK z dwoma lokalizacjami, w Kopenhadze i Vejle.
 • 2003-2004: Rozpoczęcie i testowanie rozwiązania PDA Matrix® z norweskim Photocure A/S. 
 • 2003: Rozwój i testowanie nowego Imikwimodu i acytretyny (3M). Patrz publikacja. Budżet 0,8 miliona DKK.
 • 1998-2000: Rozwój i testowanie lasera diodowego z firmą Coherent Corp. (USA) Lightsheer® do zastosowania.
 • 1994-1997: Współpraca z Shapland (Izrael) i Candrella Corp. (USA) rozwój M. H. P, pierwszej generacji laserów diodowych.
 • 1996-1997: Rozwój i testowanie nowej Techniki V.A.C.® z KFC Corp. (USA), która została wdrożona we wszystkich duńskich szpitalach.
 • 1993-1995: Dyrektor Medyczny RP. Nowy produkt farmaceutyczny (faza II i III). Budżet 5 milionów DKK. Patrz publikacja streszczenie Prezentacja Firanze 1994.
 • 1990-1991: Dyrektor Medyczny RP. Nowy produkt farmaceutyczny (faza II i III). Budżet 6,3 miliona DKK. Patrz publikacja i streszczenie Eur. J. Amsterdam 1991.


foto główne publikacje naukowe


 • Non – steriodal anti-inflamatory drugs no interaction with warfarin. Ingves C, Winter K.  Trombosis and Haemostasis 65 (6): 1359, 1991. 
 • Does ketoprofen potentiate warfarin?, Ingves C, Winter K Eur. J. Clin. Pharmacology 1993; 44: 205-206. 
 • Influence of pudendal nerve blocade on stress relaxation in the female urethra, Thind P, Bagi P, Ingves C Neurol Urodynamics 1996; 15, 31-36.
 • Does Warfarin enhance platelet activity? Thrombosis Research, Ingves C, Winter K Vol 84, no4. 1996; 285-28.
 • Gitadyl versus Ibuprophen in patients with osteoarthrosis. Results of double-blind, randomised, cross-over study, Ingves C, Winter K Inflammopharmacology 1998: no.
 • Combined imiquimod and acitretin for non-surgical treatment of basal cell carcinoma, Ingves C, Jemec G, Scand J Reconstr Surg Hand Surg 2003; 37: 293-295.


foto główne wykłady


 • Presentation på den XIII International Congres on Thrombosis and Haemostasis, Amsterdam juli 1991.
 • Presentation på den XII Europen Congres of Reumatology Budapest 1991. Ingves C, Winter K, Does ketoprofen potentiate warfarin?
 • Winter K, Ingves C, Garlic improve, fibrinolytic activity and dose/dependent manner. Firenze 1994.
 • Presentation på Nordisk Koagulations møde Snekkersten 1995.
 • Ingves C, Winter K, Disulfiram hæmmer trombocyt release uden at påvirke koagulationskaskade og fibrinolyse.
 • Presentation på den XXVI Biological Alkohol Research (BAR) maj 1996 Finland. Ingves C, Winter K, Disulfiram inhibits thrombocyte release.
 • Presentation på DSPR forårsmøde Herlev maj 1998. Vakuumassisteret sårlukning  Ingves C, Sørensen JL.
 • Improving of the cheek position by malar lift (3 variations), Combination of CO2 fractional resurfacing and eyes surgery, Augumentation Mammae - the training day, introduction, Breast Augmentation by trans – axillary access endoscopic surgery, Zaporoże, Medical State University, Ukraina, 2019.